Integritetspolicy

På Rivanoo värnar vi om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter när du interagerar med vår webbplats och våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår integritetspolicy.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in? Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du gör en beställning, kontaktar vår kundtjänst eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. De personuppgifter vi kan samla in inkluderar:

  • Ditt förnamn och efternamn
  • Din adress
  • Ditt telefonnummer
  • Din e-postadress
  • Din IP-adress
  • Din köphistorik
 2. Varför samlar vi in dina personuppgifter? Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra följande ändamål:

  • För att behandla och leverera dina beställningar
  • För att svara på dina frågor och ge kundsupport
  • För att skicka dig nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden om du har samtyckt till detta
  • För att uppfylla lagliga förpliktelser, inklusive bokföringslagen
 3. Vilka delar vi dina personuppgifter med? Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter i de fall det är nödvändigt för att utföra våra tjänster, såsom betalleverantörer och fraktbolag. Dessa parter har åtagit sig att följa gällande dataskyddslagar.

 4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy eller enligt gällande lagar och förordningar. Dina uppgifter kan komma att raderas när de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.

 5. Dina rättigheter Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och begära att de rättas om de är felaktiga. Du kan också begära radering av dina uppgifter under vissa omständigheter. Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden från oss har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Kontakta oss på support@rivanoo.se om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har andra frågor om dina personuppgifter.

 6. Dataskyddsansvarig Rivanoo är ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Om du har frågor eller funderingar angående vår hantering av personuppgifter, kontakta oss på support@rivanoo.se.

 7. Säkerhet Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller olovlig användning. Vi använder SSL/TLS och andra säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

 8. Ändringar i integritetspolicyn Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska integritetspolicyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Vi tackar för att du har valt Rivanoo och försäkrar dig om att vi alltid arbetar för att skydda din integritet och säkerhet när du använder våra tjänster.